Salg, Service og Reiseliv

SoSo - Hvem er vi?

Vår hovedoppgave er å være bindeleddet mellom lærlingene, medlemsbedrifter og næringsliv, videregående skoler og fylkeskommunene, og vi har en avgjørende rolle i oppfølgingen av lærlingene i utdanningsprogrammene Salg, Service og Reiseliv, ITM og Logistikk.

Om oss

Vi besøker de videregående skolene, deltar på yrkesmesser, og informerer elever om yrkesvalg, og hvilke muligheter som finnes i forbindelse med valg av utdanningsprogram. Vi er med på å opprette kontrakter med nye bedrifter som ønsker lærlinger, og har jevnlige møter med lærlingen gjennom læretiden. Vi stiller også opp dersom det skulle bli konflikter i arbeidsforholdet. I tillegg bistår vi med alt administrativt arbeid som kreves for å ta inn lærlinger og følger dem frem til avleggelse av fagprøve.
Arbeidet som kontoret utfører, er med på å øke kompetansenivået innen våre fagretninger.

Årsmøte

Årsmøtet i SOSO avholdes årlig siste arbeidsdag i juni kl. 09:00 på Teams. Berettigete deltakere melder seg på via post@soso.no

Agenda og påloggingslenke oversendes etter påmelding.

SoSo - om oss

Hvordan jobber vi:

I tillegg til at vi har et antall medlemsbedrifter og læreplasser, har vi i SoSo et stort nettverk innen næringslivet og mange ulike bransjer. Det betyr at vi derfor har en stor mulighet til å finne læreplasser etter ønske. Dersom du gjerne vil til en spesiell bedrift tar vi kontakt, avklarer om det er mulig, og presenterer deg for bedriften. I forkant av dette har vi hatt en lang prat med deg, og lært deg hvordan du bør møte og oppføre deg i møtet med opplæringsbedriften. Dette vil øke sannsynligheten for at du får den læreplassen du ønsker deg.