Lærebedriften

En lærebedrift er en bedrift som er godkjent til å utdanne nye fagarbeidere gjennom lærlingeordningen. Å være lærling betyr at man utdanner seg til et yrke ved å jobbe i en bedrift. I bedriften får man både opplæring og praksis i et fag.

soso - lærebedrift

Om å være lærebedrift

Norge trenger flere fagarbeidere. Likevel står flere tusen lærlinger uten lærlingplass hvert år. Vil din bedrift bidra?

Alle virksomheter har et medansvar for å opprettholde rekrutteringen til de yrker og fagområder de sysselsetter. Det er i høy grad den enkelte bransjes vilje til å ta inn lærlinger som avgjør bransjens utdanningstilbud. Det handler om å sikre bransjens fremtid og den enkelte virksomhets konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt.

Det å ta inn lærling er en god investering på sikt. Lærlingen blir stadig mer produktiv og lønnsom for bedriften gjennom læretiden. I tillegg får bedriften tilskudd fra det offentlige og blir en del av utdanningssystemet.

Læretiden kan betraktes som 2 års prøvetid. Bedriften står fritt til å velge videre ansettelse etter avlagt fagprøve.

Sikrer rekruttering av kompetente medarbeidere

Å være lærebedrift bidrar til å sikre rekruttering av kompetente medarbeidere til egen bedrift. Gjennom læretida avdekkes lærlingens kompetanse både faglig og personlig, og gjennom lokal tilpasning kan bedriften sikre at lærlingen er godt kvalifisert for å jobbe videre i bedriften.

95 prosent av norske lærebedrifter synes lærlingordningen er en god måte å rekruttere ansatte på, og flertallet ansetter lærlingene når læretiden er over.

Godkjente lærebedrifter bestemmer selv hvem de skal ta inn som lærling. Lærlingetiden varer normalt i to år, og i løpet av disse to årene vil dere rekke å bli godt kjent med lærlingene dere har valgt ut. Som nevnt over velger imidlertid mange lærebedrifter å tilby lærlingen jobb etter fullført læretid – de rekrutterer jo da en medarbeider som kjenner virksomheten og har vist sin kunnskap og dyktighet gjennom læretiden. Hvilke andre nyansatte kjenner til interne regler, rutiner, normer og arbeidsoppgaver fra første dag?

Bransjeansvar

Videreføring av kunnskap gjennom lærlingeordningen bidra til å sikre bransjens fremtid. Bedriften viser ansvar overfor egen bransje ved å utdanne fremtidens arbeidskolleger. Egen kompetanse og yrkesstolthet overføres til de som skal drive yrket videre, samtidig som lærlingeordningen bidrar til å sikre bransjens konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt. Pålitelighet, kvalitet og seriøsitet er holdninger som skapes gjennom praksis.

Bedriften styrker egen arbeidskraft

Ved å utdanne egen arbeidskraft får du styrket din egen organisasjon gjennom kontinuerlig læring. Lærlinger har krav på oppfølging fra en faglig leder og èn eller flere instruktører i læretiden. Å være faglig leder eller instruktør er en viktig oppgave. Ved å lære opp andre utvikler man også egen kompetanse. Rollene som faglig leder og instruktør kan være attraktive for erfarne ansatte som ønsker seg nye utfordringer og kompetanse.

Vi håndterer prosessen fra a til å

Vi tar ansvar for hele den administrative delen i forbindelse med å ta inn lærling. Vi sørger for godkjenning av bedrifter, arbeidsavtale, lærekontrakt, vurderinger av oppgaver, oppdaterte læreplaner og til sist, klargjøring og oppmelding til Fagprøve.

Vi håndterer også konflikter, dersom dette skulle oppstå underveis. Dette løses gjennom tilrettelegging, eller bytte av læreplass om nødvendig.

SoSo har ansvaret for læreforholdet og utfører alt det praktiske:

Her er tre gode grunner til hvorfor en lærling kan være noe for din virksomhet (NHO).

  • Skreddersydd rekruttering

    Som lærebedrift har du og virksomheten din mulighet til å skreddersy bedriftens framtidige kompetanse gjennom opplæring og oppfølging i læreperioden. 95 prosent av norske lærebedrifter synes lærlingordningen er en god måte å rekruttere ansatte på. Bedriften velger selv hvilke lærlinger som blir ansatt og man er heller ikke forpliktet til å ansette lærlingen etter endt læretid, men flertallet ansetter lærlingen når læretiden er over.

  • Ny kunnskap inn i bedriften

    Lærlinger tilfører norske bedrifter ny kunnskap og ferske øyne. Ansatte med fagbrev gir også høyere kvalitet i virksomheten. Bedriften får ny kunnskap, både gjennom lærlingen selv, men ikke minst gjennom kurs og faglig påfyll som bedriftenes instruktører og faglige ledere får delta i. Dessuten er det å være lærebedrift, og eventuelt mesterbedrift, et kvalitetsstempel som gir forbrukerne trygghet.

  • Lønnsom investering

    Det tar tid før alle nyansatte er lønnsomme. Dette gjelder også lærlinger, men på sikt bidrar lærlingen til verdiskaping. Lærebedriften mottar også et lærlingtilskudd.