VEIENE TIL FAGBREVET

Her kan du lese om det å bli lærling, og hvilke faktorer du bør tenke på som har en betydning i denne prosessen. Det er mange veier til målet for opplæringen, og vi har beskrevet de mest vanlige.

Hvorfor bli lærling?

Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift. I bedriften får du både opplæring og praksis i et fag.

I begynnelsen av læretiden går det meste av tiden med til opplæring, men etter hvert deltar du i de vanlige arbeidsoppgavene på arbeidsplassen. Du har samme rettigheter og plikter som andre ansatte i bedriften, men har også krav på opplæring etter læreplanen i faget. Bedriften du jobber i må være godkjent som lærebedrift. Du har krav på kontinuerlig oppfølging og vurdering gjennom hele læreperioden. Dette gjøres av bedriftens faglige leder og ansvarlig opplæringskonsulent i SoSo.

Som lærling avslutter du utdanningen med en prøve, og får fagbrev etter bestått prøve.

Et fag- eller svennebrev er en bekreftelse på at du har nødvendige kunnskaper og ferdigheter for utøvelse av faget ditt. Fagutdanning leder fram til yrkeskompetanse som gjør at du kan gå rett ut i arbeid etter endt opplæring. 

Fordelen ved fagopplæring er at arbeidsgiver ofte foretrekker faglærte som har gått som lærlinger fordi:

 • Gjennom læretiden får du nødvendig tid til modning
 • Du får erfaring i å omsette teori til praksis
 • Du lærer om arbeidsrutiner og ansvar
 • Du får erfaring i å takle vanskelige situasjoner
 • Du får referanser som du kan bruke når du søker andre jobber
 • Du blir ansett som en godt kvalifisert arbeidstaker med både god teoretisk og praktisk bakgrunn
soso - lærling

Finne læreplass

Det første du bør gjøre er å registrere en søknad om læreplass på www.vigo.no. Som hovedregel må du registrere søknaden innen 1. mars det året du ønsker å starte som lærling. Søker du på særskilte vilkår er fristen 1. februar.

Deretter må du finne en godkjent lærebedrift der du kan gjennomføre læretiden. Dette kan du gjøre på egenhånd ved å kontakte lærebedrifter der du ønsker å være lærling, eller du kan ta kontakt med SoSo som har eller kan bidra til å skaffe læreplasser.

Hvordan lærebedrifter rekrutterer lærlinger er opp til den enkelte bedrift å bestemme. SoSo bistår medlemsbedriftene og den enkelte søker til å finne den læreplassen som vil fungere best.

Det finnes mange måter å bli lærling på, men som regel må du sende inn en søknad. En søknad om læreplass, er en jobbsøknad. Dette betyr blant annet at du normalt kan bli innkalt til intervju. En god innfallsvinkel for å få læreplass kan være utplassering under skolegang (YFF) og/eller sommerjobb.

Hvis ikke du har funnet en læreplass på egenhånd kan SOSO hjelpe deg med dette. Vi har tilgang til en rekke ledige plasser. Du finner en oppdatert oversikt over disse bedriftene under «Aktuelt» https://soso.no/aktuelt/ Hvis du ønsker å søke på en av disse er det viktig at du følger denne prosessen:

 • Send søknad og CV til opplæringskontoret på post@soso.no
 • Du vil bli kontaktet av opplæringskontoret for et intervju.
 • Opplæringskontoret vil sette deg i kontakt med bedriften du har søkt læreplass i.
 • Dersom du og lærebedriften blir enige vil SOSO sørge for at lærekontrakten etableres. 

Vær tidlig ute, mange av læreplassene er attraktive og vil forsvinne raskt!

soso - lærling

Vi har lærebedrifter innen disse bransjene!

Hvorfor skal bedriften velge deg?

 • Du viser gode holdninger som person, og til fagområdet du har valgt. Karakteren din i orden/adferd sier mye om dette.
 • Du har lite fravær, som gir en indikasjon på at du blir en stabil arbeidstaker.
 • Du har så bra karakterer at bedriften synes at du er interessant. Det vil si at du har et godt faglig grunnlag for å kunne bli en dyktig fagarbeider.
 • Du har vist initiativ og interesse ved å sende en skriftlig søknad, og møtt opp personlig.
 • Du gir et godt inntrykk på jobbintervjuet. Du viser at du er interessert i jobben. Huskeregel nr. 1: Møt opp i god tid!

Hvilke kriterier blir du vurdert ut fra?

 • Relevant utdanning.
 • Relevant praksis (sommerjobb o.a.).
 • Karakterer.
 • Fravær og orden (dokumenter ditt fravær for bedriftene).
 • Intervju – personlig vurdering.
 • Geografisk tilhørighet.

Lønn, lån og stipend

Som lærling får du lønn under utdannelsen. Lønnen du får beregnes ut fra begynnerlønnen hos en arbeider med fagbrev i yrket du tar utdanning i.

Dersom du er lærling og har godkjent lærekontrakt, kan du søke lån og stipend fra Lånekassen.

Rettigheter

Lærlinger skal ha en kontrakt og arbeidsavtale med lærebedriften eller opplæringskontoret. Lærekontrakten kan heves av både bedriften og lærlingen selv.

 • Læretiden kan avbrytes med permisjon på grunn av for eksempel lengre sykefravær, fødselspermisjoner, militærtjeneste og lignende.
 • Permisjonen må godkjennes av fylkeskommunen ved yrkesopplæringsnemnda og lærlingens arbeidsgiver.
 • Lærlinger har rett til lønn under sykdom fram til kontraktsforholdet opphører.
 • Lærlinger kan ha kortvarige fravær uten at det påvirker læretiden.

Rettigheter og ansvar som lærling

Som lærling er du under opplæring samtidig som du er arbeidstaker. Du har derfor rettigheter knyttet til både opplæringsloven og arbeidsmiljøloven. Vær oppmerksom på at det også hviler et ansvar på deg som lærling.

Fordeler som lærling

 • Lønn under utdanning
 • Mulighet til å bli kjent med mange nye og spennende mennesker
 • Oppfølging av veileder, fagansvarlig og opplæringskontor i læretida
 • Fag-svennebrev ved endt læretid
 • Arbeidslivserfaring
 • Parksisrettet utdanning som gjør hverdagen spennende, utfordrende og full av aktivitet

Ansvar

 • Lærlinger har rett til å få den opplæring som læreplanen for faget fastslår
 • Du skal vise initiativ og vilje til å påta deg ansvar og utfordringer – du skal lytte, følge med og spørre
 • Du plikter selv å delta aktivt i læreprosessen og søke kunnskap for å nå målene i opplæringen/læreplanen
 • Ikke vik unna alt som virker vanskelig, men forsøk å se dine muligheter og begrensninger
 • Du skal gradvis utvikle deg til å arbeide selvstendig
 • Du bør, gjennom veiledning, gi deg i kast med oppgaver du egentlig vil unngå, da dette vil gi deg trygghet og selvstendighet
 • Du har ansvar for ukentlig føring av loggbok
 • Du skal være presis når arbeidsdagen starter og presis på avtalte møter. Du skal kontakte bedriften så tidlig som mulig hvis du ikke kan møte presist eller er syk
 • Du skal sette deg inn i aktuelle helse-, miljø- og sikkerhetsregler
 • Du skal følge regler for bruk av verneutstyr
 • Du skal ta vare på verktøy, utstyr, arbeidstøy, nøkler, ID-kort m.m.
 • Du skal lære å planlegge og vurdere arbeidet, og foreta justeringer på bakgrunn av erfaringer du har gjort
 • Du skal forsøke å løse evt. konflikter på en fornuftig måte
 • Du skal medvirke til å skape et trivelig arbeidsmiljø og gode samarbeidsforhold mellom lærlinger, faglig leder og andre ansatte

Digitale forelesninger

Logg inn for å kunne se våre digitale forelesninger. Gjerne kontakt oss dersom du ikke har mottatt innlogging.