Hvis du ikke har funnet en læreplass så kan SOSO hjelpe deg med dette. Det gjør vi på denne måten:

  1. Du sender søknad og CV til opplæringskontoret på post@soso.no. Skriv litt om dine ønsker, så vil SOSO sjekke mulighetene.
  2. Etter at vi har mottatt søknaden din vil SOSO gjennomføre et intervju med deg. Hvis vi finner en aktuell lærebedrift, vil du vil bli kontaktet av opplæringskontoret for et intervju.
  3. Dersom vi finner en aktuell lærebedrift, vil SOSO sette deg i kontakt med bedriften du ønsker læreplass i.
  4. Hvis du og lærebedriften blir enige om at du kan være lærling der, vil SOSO sørge for at lærekontrakten etableres.