Fagretninger

om fagretningen

Salg, Service og Reiseliv

Liker du å arbeide med mennesker og yte service?

Da er en karriere innen Salg, Service og Reiseliv det rette valget for deg!

Fremtidens næringsliv etterspør gode fagarbeidere og dette utdanningsprogrammet fører fram til yrker i et bredt spekter av servicebransjen.

Salg, Service og Reiseliv gir elevene kompetanse i forretningsdrift, entreprenørskap og samhandling med et mangfold av mennesker. Elevene stimuleres til skaperglede og utforskertrang gjennom praktisk problemløsning.

Du lærer

Du bør være

Arbeidssteder

Du kan bli

soso - lærebedrift

Vg2 Salg og reiseliv

Her handler det om å møte kunder, gjester, kollegaer og samarbeidspartnere med respekt for identitet og kulturelt mangfold. Programfagene gir innblikk i handels- og reiselivsnæringa og bidrar til skaperglede og innovasjon gjennom å utforske muligheter, målgrupper og markeder. Vg2 salg og reiseliv omfatter sosial læring, medvirkning og utvikling gjennom praktisk problemløsninger og arbeid i bedrift.

Vg2 Service og sikkerhet

Her handler det om å utvikle verdier som støtter opp om menneskeverdet. Praktisk problemløsninger skal stimulere til skaperglede og utforskertrang. Programfaga gjør elevene i stand til å møte kollegaer og publikum/kunder med respekten og engasjementet som hvert unikt menneske fortjener. Gjennom programfaga skal elevene utvikle etisk holdninger til yrkesutøving, miljø og sosiale og økonomiske forhold. Med den informasjonsmengden som finnes i dagens samfunn er det det viktig å kunne bearbeide og vurdere denne på en kritisk måte.

soso - fagretninger

De enkelte fagene og fagbrev

Salgsfaget – yrkesbetegnelse: Salgsmedarbeider

Aktuelle arbeidssteder

Arbeidsplassen til en salgsmedarbeider vil kunne være i en rekke private og noen offentlige virksomheter.

Sentrale arbeidsområder er

Personlige egenskaper

En salgsmedarbeider må være kunde- og serviceorientert, blid og høflig, kunne ta initiativ, arbeide kreativt, planmessig og selvstendig, men også i samarbeid med andre. God kommunikasjonsevne og sosiale ferdigheter er avgjørende kvalitetsfaktorer. Du bør i tillegg ha økonomisk sans, gode språkkunnskaper og være ryddig.

Service- og administrasjonsfaget – yrkesbetegnelse: Service – og administrasjonsmedarbeider

Aktuelle arbeidssteder

En service og administrasjonsmedarbeider jobber i offentlige virksomheter, biblioteker, service- og informasjonssentre og i private bedrifter. Man må kunne arbeide planmessig, systematisk, rasjonelt og effektivt. Det er viktig med god skriftlig og muntlig framstilling både i norsk og fremmedspråk, og du må kunne yte god service overfor kunder.

Sentrale arbeidsområder er

Administrasjonskoordinatoren jobber med administrasjonsstøtte i en virksomhet. Du jobber med:

Reiselivsfaget – yrkesbetegnelse: Reiselivsmedarbeider

Aktuelle arbeidssteder

En reiselivsmedarbeider kan ha sin arbeidsplass innen en rekke virksomheter som for eksempel reise- og bookingbyråer, turoperatører, jernbaneselskaper, event- og attraksjonsbedrifter, turistkontorer og fergerederier. Du må kunne arbeide selvstendig, planmessig og effektivt, ofte i høyt tempo. Reiselivsmedarbeideren må kunne kommunisere og samhandle med mennesker fra ulike kulturer og yte god service. Du må ha gode språkferdigheter, kulturforståelse, geografiske kunnskaper og sosiale ferdigheter.

Sentrale arbeidsområder er

Sikkerhetsfaget – yrkesbetegnelse: Sikkerhetsmedarbeider

Aktuelle arbeidssteder

Som sikkerhetsmedarbeider kan du arbeide i vekter- og vaktselskaper, alarmsentraler eller i større bedrifter som har ansatt egne vektere.

Sikkerhetsmedarbeideren må kunne ta initiativ, arbeide kreativt, planmessig og selvstendig og vise vurderingsevne. Du må ha evne til å samhandle med andre, løse konflikter, vise empati, lojalitet, ansvar og respekt. Skriftlig og muntlig framstilling, økonomiforståelse og gode etiske holdninger er viktig.

Sentrale arbeidsområder er

om fagretningen

Informasjonsteknologi og medieproduksjon (ITM)

Informasjonsteknologi og medieproduksjon (ITM)

Informasjonsteknologi og medieproduksjon er et helt nytt utdanningsprogram som er et barn av den teknologiske utviklingen. I utdanningsprogrammet vil elevene få jobbe med programmering, utvikling av apper, fortelle historier på sosiale medier, lage interaktive design og alt det tekniske som gjør at dette er mulig. ITM erstatter Vg1 medieproduksjon. Innholdet vil spenne fra koding til grafisk design, og vi tror dette faget vil møte behovet for ny kompetanse i både IT-bransjen og mediebransjen.

soso - lærebedrift

I læreplanen for Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon er det lagt vekt på at dette skal danne et felles grunnlag for de to valgene i Vg2, IT eller medieproduksjon. IT-lærlingene trenger å kommunisere hvordan de tekniske løsningene fungerer, og medie-lærlingene trenger å vite hvordan de digitale verktøyene og plattformene fungerer.

Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon handler om hvordan teknologi, kommunikasjon og design preger og utvikler samfunnet. Programfagene skal bidra til at elevene utvikler praktiske ferdigheter, teknisk forståelse og kreativitet innenfor design, historiefortelling og programmering. Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon skal forberede elevene på et samfunn og arbeidsliv i utvikling ved å gi dem kompetanse innenfor informasjonsteknologi, kommunikasjon og medieproduksjon.

soso - fagretninger
soso - lærebedrift

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon skal bidra til at elevene får utfolde skaperglede, engasjement og kreativitet gjennom arbeid med programmering, historiefortelling og design. Videre skal programfagene bidra til å utvikle kritisk tenkning og etisk bevissthet om hvordan teknologi og medier er med på å påvirke samfunnet. Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon skal bidra til å gi kunnskap om hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv.

ITM er kun det første året av utdanningen på videregående skole. Andre året velger elevene enten informasjonsteknologi eller medieproduksjon, og spesialiserer seg på sine interessefelt. Dette er altså et studium som begynner veldig generelt og ender opp med en yrkesutdanning i enten IT-driftsfag, IT-utviklerfaget, mediedesignfaget, medieproduksjonsfaget eller medieteknikkfaget.

Du lærer

Du bør være

Du kan bli

Arbeidssteder

De enkelte fagene og fagbrev

IT-driftsfag – yrkesbetegnelse: IT Driftstekniker

Aktuelle arbeidssteder

En IT-driftstekniker jobber med drift av IT-systemer i alle typer virksomheter, offentlige og private.

Sentrale arbeidsområder er

IT-driftsteknikeren jobber med å ivareta stabile, sikre og effektive IT-tjenester og IT-verktøy. Arbeidsoppgavene består blant annet av:

Personlige egenskaper

Du må kunne arbeide systematisk og nøyaktig, både selvstendig og i samarbeid med andre. Gode
kommunikasjonsevner og god skriftlig og muntlig framstilling på norsk og engelsk er viktig. Du bør
ha evne til å tenke nytt, være kreativ og interessert i ny teknologi.

IT-utviklerfaget – yrkesbetegnelse: IT – utvikler

Aktuelle arbeidssteder

En IT-utvikler kan jobbe med IT-utvikling i alle typer virksomheter, offentlige og private.

Sentrale arbeidsområder er

Arbeidsoppgavene består blant annet av:

Personlige egenskaper

Du bør være systematisk, nøyaktig og løsningsorientert. Du må kunne arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør være interessert i ny teknologi, ha evne til å tenke nytt og være kreativ.

Medieproduksjonsfaget – yrkesbetegnelse Medieprodusent

Aktuelle arbeidssteder

Du kan få arbeid i reklame-, design- og mediebyråer, forlag, aviser, grafisk bransje, film- og TV-bransjen, og innen informasjonsvirksomhet i privat og offentlig sektor.

Sentrale arbeidsområder er

Medieprodusenten jobber med kommunikasjon og utforming av innhold i ulike digitale kanaler. Arbeidsoppgavene består blant annet av:

Personlige egenskaper

Du bør være interessert i kommunikasjon, teknologi, utstyr og programvare. Du må ha gode samarbeidsevner, være kreativ og ha evne til å tenke nytt.

Medieteknikkfaget – yrkesbetegnelse Medieteknikker

Aktuelle arbeidssteder

En medieteknikker kan jobbe innen medie- og kommunikasjonssektoren, i reklamebransjen og i film- og TV-bransjen, og innen informasjonsvirksomhet i privat og offentlig sektor.

Sentrale arbeidsområder er

Medieteknikeren jobber med audiovisuelt innhold og utstyr i alle typer medieproduksjoner. Arbeidsoppgavene består blant annet av:

Personlige egenskaper

Du bør være interessert i medieproduksjon, teknisk utstyr og IT. Det er viktig å kunne kommunisere godt og være løsningsorientert, og du må kunne jobbe selvstendig og ha gode samarbeids evner.

Mediedesignfaget – yrkesbetegnelse: Mediedesigner

Design – Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Strategi og marked – Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Prosjektstyring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

om fagretningen

Transport og logistikk

Transport og logistikk

Du starter på linjen Teknologi og industrifag i VG1. På VG2 velger du Transport og Logistikk. Deretter søker du læreplass som Logistikkoperatør.

De enkelte fagene og fagbrev

Logistikkfaget – yrkesbetegnelse Logistikkoperatør

Aktuelle arbeidssteder

En logistikkoperatør kan arbeide i transportbransjen eller en rekke bransjer som treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurgisk industri og annen industri eller næringsvirksomhet. Logistikkoperatøren må kunne arbeide effektivt, planmessig, nøyaktig og rasjonelt, selvstendig og i samarbeid med andre. Du må kunne yte service overfor kunder.

Sentrale arbeidsområder er

Personlige egenskaper

En logistikkoperatør må kunne arbeide effektivt, planmessig, nøyaktig og rasjonelt, selvstendig og i samarbeid med andre. Du må kunne yte service overfor kunder.